Z jakiej racji warto inwestować w coaching?

Jedną z coraz bardziej popularnych w dzisiejszych czasach technik rozwoju jest coaching, szczególnie stosowany przez firmy zorientowane na sukces i wybicie się spośród masowej konkurencji. Przed przedstawieniem plusów coachingu, dobrze jest wiedzieć, czym wyróżnia się niniejszy sposób działania.

To współpraca między coachem a osobą trenowaną – a nadrzędną przesłanką współdziałania jest dążenie do pożądanych celów i osiągnięcie zamiarów przez zmianę stylu myślenia, i działania oraz szukanie najlepszych rozwiązań. Dlaczego w takim razie warto jest postawić na coaching?

W pierwszym rzędzie z tej przyczyny, iż coaching przyspiesza rozwój, przez to, że coach wspiera i motywuje klienta do doskonalenia samego siebie, pomaga mu pokonać obawy oraz własne ułomności. Trener jest swojego rodzaju kierunkowskazem, przypominającym człowiekowi o postanowieniu, cel do którego razem mogą dojść dużo szybciej – człowiek pozostawiony samemu sobie odczuwa niepokój, brakuje mu wsparcia. Tu klient w istocie sam nakreśla swój cel, bowiem dzięki pytaniom trenera odkrywa, na czym mu zależy oraz co chce osiągnąć, bez względu na zakres zastosowania coachingu. Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów coachingu można zaliczyć np. life coaching.

Drugą mocną stroną coachingu jest wysoka motywacja. Spotkania z trenerem motywują do starań, albowiem coach wierzy w naturalne uzdolnienia każdego człowieka i wie, w jaki sposób wydobyć jego najmocniejsze strony. Dopasowuje metody realizacji pożądanych celów do możliwości danej osoby, cały czas przy niej będąc. Co więcej, wspólne omawianie trudności prowadzi do podejmowania racjonalniejszych decyzji. Osoba trenowana ma kogoś, przed kim może się otworzyć, kto nie osądzi jej i nie skrytykuje, ale nakieruje na właściwy sposób myślenia. Jeżeli chodzi o pole biznesowe, coaching umożliwia szybkie podnoszenie kwalifikacji, a co za tym idzie – lepszą oszczędność czasu oraz funduszy, które także wpływają na powodzenie firmy.

Coaching jest bardzo owocnym sposobem rozwoju, umożliwia produktywniejsze działanie, trafniejsze wybory i dokonanie zmian, które pozytywnie wpłyną na każdą dziedzinę życia. Warto zainteresować się więc tym tematem bliżej.

Dodaj komentarz