Projekty domów energooszczędnych

Dom energooszczędny jest to budynek, który charakteryzuje niższe od referencyjnego domu zapotrzebowanie na ciepło. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 50 kWh/(m²•rok). Dla domu referencyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik ten wynosi od 80 do 100 kWh/ (m²•rok). Dom pasywny powinien mieć nie więcej niż 15 kWh/ (m²•rok).Obiekty budowlane wznoszone w standardzie domu niskoenergetycznego powinny mieć ponadnormatywną izolację przegród zewnętrznych. Zasadniczą uwagę koncentruje się na miejsca, w których w wyniku niezachownia ciągłości izolacji termicznej tworzą się tzw. mostki termiczne. Zazwyczaj nie stosuje się w nich świetlików dachowych. Stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury netto budynku pasywnego jest zazwyczaj niższy niż w referencyjnych obiektach. Pomieszczenia są tak rozmieszczone, aby można było wykorzystywać energię słoneczną do ich ogrzewania oraz oświetlania. W takich budynkach stosuje się wyłącznie wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby wykorzystywać energię cieplną zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz. Często jako urządzenie dodatkowe stosuje się gruntowy wymiennik powietrza.Aby zmniejszyć zużycie energii, w budynkach niskoenergetycznych, podobnie jak w budynkach pasywnych, często stosuje się pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła wykorzystywane do pozyskiwania energii termalnej z OZE a także akumulatory energii cieplnej.W roku 2013 roku zaprezentowano wyniki badania dotyczącego energooszczędnych rozwiązań stosowanych wśród Polaków. Badanie zostało wykonane w cyklu kampanii edukacyjnej „Energooszczędność w moim domu” organizowanej przez firmę EPR, a wykonane przez SMG/KRC. Wyniki sondażu pokazują, że:

  • 64% Polaków przebadanych stwierdza, że w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zastosowało rozwiązania energooszczędne takie jak: docieplenie ścian, wymiana źródeł światła, okien czy też urządzeń AGD
  • 22% respondentów ma zamiar zastosować rozwiązania energooszczędne
  • 12% osób zachowuje dystans do wprowadzenia takich zmian

Dodaj komentarz