Pisanie prac dyplomowych

Praca dyplomowa poza tekstem głównym powinna zostać również wyposażona w elementy graficzne, takie jak: wykresy, tabele, rysunki, czy schematy. Pisanie prac dyplomowych w tym zakresie wymaga wiedzy mającej charakter merytoryczny, ale również techniczny (aspekt edytorski – formatowanie tekstu dysertacji dyplomowej). Podstawowa zasada to unifikowanie elementów graficznych w pracy. Innymi słowy, każdy element graficzny dyplomówki powinien zostać sformatowany w tożsamy sposób. Sprawę ułatwiają wytyczne edytorskie, które dyplomant uzyskuje od swojego promotora lub z dziekanatu. Z liczbą rysunków , czy wykresów w tekście pracy licencjackiej nie można przesadzić. Ich największe nasycenie powinno mieć miejsce w części badawczej dyplomówki, czy magisterki. Ważnym jest, aby elementy graficzne pracy dyplomowej były otoczone tekstem oraz aby wstawiać w nim odpowiednie odnośniki, np. rysunek pierwszy prezentuje, na wykresie drugim przedstawiono etc. Działanie takie pozwala uzyskanie efektu logicznego powiązania elementów graficznych z tekstem prac licencjackich. Jeżeli praca magisterska nie zawiera części badawczej, należy zadbać o to, aby tekst dysertacji magisterskiej został wzbogacony schematami, czy rysunkami. Jeżeli w naszej pracy promocyjnej zawarliśmy więcej niż 10 elementów graficznych, powinniśmy przygotować na końcu pracy dyplomowej ich wykaz, czyli spis rysunków, tabel, wykresów. Wykresy, rysunki w tekstach dyplomówek winny być właściwie sformatowane. Pomoc w redagowaniu i formatowaniu tekstów prac licencjackich i magisterskich świadczy m.in. Biuro Literackie Pegaz. Oferuje ono pisanie prac tanio i profesjonalnie. Na stronie internetowej firmy znajdziecie Państwo pełną ofertę firmy. Biuro opracowuje część teoretyczną i badawczą pracy dyplomowej, w tym rozpisuje plan pracy, przeprowadza badania, a w razie konieczności podejmuje się korekty edytorskiej i merytorycznej (także prac inżynierskich zredagowanych przez inne serwisy). Niewątpliwe atuty współpracy z firmą Pegaz to szybkie terminy realizacji, elastyczne i komfortowe warunki rozliczenia (cennik podany na stronie internetowej), czy dostęp do wzorcowych planów prac dyplomowych na stronie internetowej. Biuro Literackie na życzenie udostępnia także przykładowe zrealizowane projekty prac promocyjnych.

Dodaj komentarz