Kremacja Toruń

Kremacja zwłok to forma pogrzebu zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Współcześnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu umieszczana się w specjalnej urnie. Kremacja jest nadzwyczaj popularna w Japonii. W naszym kraju ten sposób pochówku stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że spopielanie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą ewentualność spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje przechowywania urny z prochami w miejscu odmiennym niż nekropolia, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego należy złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też tradycyjnym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu również na żądanie najbliższych zmarłej osoby planuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to również wsparcie przy organizowaniu tradycyjnej uroczystości żałobnej, transport dla uczestników pogrzebu i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach adekwatnie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednorazowym lub regularnym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.

Dodaj komentarz