Jak podłączyć pompę głębinową?

Podłączenie pompy głębinowej tylko pozornie wydaje się zadaniem łatwym. Niestety, okazać może się, że bez pomocy eksperta nie uda się jej odpowiednio zamontować. Dzieje się tak dlatego, że należy posiadać nie tylko wiedzę na temat działania takich urządzeń, ale również doświadczenie właśnie w ich instalowaniu. Z tego też względu większość zainteresowany klientów – i to jeszcze przed zakupem pompy głębinowej – poszukuje sprawdzonej ekipy, która zajmie się instalacją urządzenia, jak również pomoże w jej właściwym wyborze.

Wiedza i doświadczenie

Bez wątpienia podstawową kwestią jest sprawdzenie, czy sieć elektryczna, z której pompa ma być zasilana, ma dane znamionowe, które to są zgodne z informacjami zamieszczonymi przez producenta na tabliczce silnika. To kwestia priorytetowa, gdyż w przeciwnym przypadku może okazać się, że pompa będzie wyłączać się co pewien czas i nie będzie sprawnie funkcjonowała. Ponadto, warto pamiętać, że urządzenie musi być podłączone do takiej sieci, która to posiada czynne uziemienie. Większość producentów zastrzega sobie, że nie odpowiada za ewentualne straty i zniszczenia, jeżeli osoba montują nie zadbała o sprawdzenie właśnie uziemienia.

Jak wygląda Twoja sieć?

Powierzenie zadania instalacji pompy fachowcom przejawia się w jeszcze jednym aspekcie. Mowa oczywiście o ewentualnym sprawdzeniu całej, posiadanej sieci elektrycznej. Okazuje się, że pompy głębinowe powinny być wyposażone w specjalny wyłącznik instalacyjny. Jest to niezwykle ważne, gdyż w przeciwnym przypadku może okazać się, że silnik jest przeciążony. Z drugiej strony, co warto pamiętać, pompa może pracować bez ewentualnego zabezpieczenia, niemniej wówczas, w przypadku ewentualnej awarii, która spowodowana będzie przeciążeniem, wszelkie koszty naprawy i doprowadzenia sprzętu do używalności ponosi jedynie użytkownik, czyli właściciel.

Co jeszcze?

Choć względy bezpieczeństwa wyraźnie wskazują, że w wodzie, w której pracuje pompa nie powinni znajdować się ani ludzie, ani zwierzęta, to kwestię tę należy raz jeszcze podkreślić. Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku ewentualnego uszkodzenia instalacji niezbędne jest zaprzestanie użytkowania całego urządzenia.

Dodaj komentarz