Energia wiatru

Jednym z bardziej popularnych sposobów otrzymywania energii ze źródeł odnawialnych jest używanie mocy wiatru. Wiatr jest składnikiem pogody wynikającym z poruszania się cząstek powietrza. Tworzy się jako efekt nierównomiernego ogrzewania płaszczyzny Ziemi wynikającego z działania promieniowania pochodzącego ze Słońca, co oznacza, że energia wiatru jest pochodną energii Słońca. Wiatr jest źródłem energii, które cechuje niewielki poziom emisyjności ale by móc pozyskiwać energie tą metodą muszą zaistnieć pożądane okoliczności wiatrowe. Ocena tych okoliczności przeprowadzana jest na bazie map wiatrowych, które powstają jako wynik wieloletniej analizy prędkości oraz kierunku wiatru. Najczęściej spotykane siłownie wiatrowe to wiatraki używane do produkcji energii elektrycznej. Nie jest to jednak wyłączny sposób korzystania z siły wiatru – wiatr wykorzystywany jest dodatkowo do pompowania wody – np. do podlewania pól lub osuszania ziemi. Siłownie wiatrowe lokalizowane mogą być nie jedynie na lądzie. elektrownie zlokalizowane na morzu cechują się większym uzyskiem energii,aczkolwiek podłączenie do sieci jest dużo bardziej złożone oraz mniej opłacalne ekonomicznie. Moc generowana przez siłownie bezustannie się zmienia, a biorąc pod uwagę brak możliwości efektywnego magazynowania energii, elektrownie wiatrowe nie mogą być w pełni samodzielne – powinny być wspierane przez inne źródła energii. Pozyskiwanie energii w taki sposób ma swoich oponentów, którzy uważają, że wiatraki dewastują wygląd okolicy, emitują uciążliwy hałas, oraz stanowią zagrożenie dla ptaków. Wydaje się oczywiste, że przemyślana lokalizacja może znacząco zmniejszyć negatywne skutki, a energetyka wiatrowa będzie dalej się rozwijać o czym mogą świadczyć panujące trendy.

Mapa zasobów energii wiatru. źródło: Energia0

Dodaj komentarz