Domy energooszczędne i pasywne

W naszych warunkach przyjmuje się, że budynek niskoenergochłonny to jest obiekt, którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania „E” jest mniejszy od 70 kWh/m2 /rok. Dla porównania budynki wznoszone w Polsce według aktualnych przepisów uzyskują ten parametr na poziomie 90-140 kWh/m2 rocznie.

Budynki energooszczędne można klasyfikować określając wartości progowe konsumpcji energii na m2 powierzchni mieszkalnej. Według tej klasyfikacji możemy wyznaczyć:

  • Domy zero-energetyczne i dodatnio-energetyczne (To obiekty w których zapotrzebowanie energetyczne jest realizowane energią wyprodukowaną z OZE w budynku bądź jego najbliższym sąsiedztwie)
  • Domy pasywne (w takim domu zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi poniżej 15 kWh/m2, czyli 1,5 litra oleju lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 rocznie.) Takie inwestycje są wspierane programami finansowania NFOŚiGW sumą 50 000 PLN (domy NF15).
  • Domy energooszczędne 70 kWh (zapotrzebowanie na energię do ogrzania wynosi mniej więcej 70 kWh/m2, a więc rzędu 7 litrów oleju opałowego na m2 użytkowej powierzchni rocznie). Budynki energooszczędne 4 litrowe (cieplną wynosi rzędu 40 kWh/m2. Koszt takiego budynku jest o około 14% większy od budynku realizowanego na podstawie obowiązujących przepisów w Polsce, czyli zużywającego na ogrzewanie mniej więcej 120 kWh/m2 powierzchni użytkowej energii. Takie realizacje są wspierane programem finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30 tysięcy złotych (domy NF40).

Funkcjonuje dodatkowo inne uszeregowanie dla tego rodzaju budownictwa – nazywane niskoenergochłonym – według poniektórych autorów są to budynki w których energia wbudowana w całym cyklu istnienia domu jest stosunkowo niska.Energooszczędność można osiągnąć relatywnie nieskomplikowanymi rozwiązaniami projektowymi – przez prawidłowo uformowaną bryłę budynku, wykorzystanie regionalnych zdeterminowań, „pasywnego” układu pomieszczeń lub rozmieszczeniem okien. Z tego powodu, że w referencyjnych domach,obiektach (120 kWh/m2/rok) około 25-30% energii termicznej „uchodzi” razem z wentylacją, nader adekwatne rezultaty przynosi zastosowanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem (wymiennikiem ciepła).

Dodaj komentarz