Badania prenatalne

Jeżeli jesteś w ciąży i chciałabyś stwierdzić czy z Twoim maluszkiem jest wszystko ok, możesz przeprowadzić badania prenatalne, które powinny rozwiać większość powstałych wątpliwości.Celem badań prenatalnych jest identyfikacja uszkodzeń zarodka we wstępnym czasie ciąży. Badania prenatalne możemy podzielić na dwie kategorie: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do badań nieinwazyjnych możemy zaliczyć: ultrasonografia genetyczne, badanie przepływu, test podwójny i test potrójny. Do badań inwazyjnych można zaliczyć takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w ciąży to badanie, którego zadaniem jest stwierdzenie poprawności rozwoju płodu w następujących okresach ciąży. Wykonuje się z wykorzystaniem fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku znajdującemu się w brzuchu ciężarnej. Dzięki badaniu usg można określić płeć i bieżącą masę płodu, stopień rozwoju ciąży, możemy także oszacować czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo czy zachodzą jakieś komplikacje.Pierwsze badanie USG przeprowadza się w I trymestrze ciąży i jego zadaniem jest diagnostyka anatomii zarodka (wiek ciążowy, ocenę czynności serca zarodka i inne). Kolejne badania przeprowadza się w II i III trymestrze ciąży, dzięki nim można w sposób szczegółowy wskazać budowę anatomiczną dziecka. W większości wypadków nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilku badań usg w przeciągu całej ciąży, aczkolwiek w sytuacji wystąpienia niepoprawności przeprowadza się uzupełniające badania specjalistyczne. Rekomenduje się tak aby badania te były wykonane w trzech etapach, czyli pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po zrealizowanym badaniu pacjent otrzymuje zdjęcie oraz opis usg. Na chwilę obecną są łatwo dostępne i w zależności od rodzaju, ich opłata może wynieść od 100 do 200 zł.

Test podwójny

Dowiedziałaś się przed momentem, że będziesz mamą? Super! Rozważ wykonanie badań prenatalnych. Przeprowadzenie tych badań wskaże stan zdrowia dziecka na etapie życia płodowego. Badania prenatalne zostały podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Przy użyciu badań prenatalnych dostrzega się wszelakie większość wad wrodzonych oraz pozwalają one na wybranie najlepszy sposób ich leczenia po porodzie, a także w czasie ciąży. Pierwsza grupa badań to badania inwazyjne, które wymagają pobranego materiału np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, pozostała grupa to badania oparte na wynikach badań usg lub krwi ciężarnej. Jednym z przykładowych badań nieinwazynych jest test PAPP-A. Test ten powinno przeprowadzać się w pierwszym trymestrze ciąży między 10 a 14 tygodniem ciąży. Głównym zamierzeniem tego badania jest detekcja prawdopodobnych niepoprawności w trakcie rozwoju płodu, a w szczególności wad genetycznych. Badanie to realizuje się na materiale pobranym od matki. W laboratorium wykonuje się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Efektywność tego badania wynosi ok. 90 procent. Dodatkowym reprezentantem z grupy badań prenatalnych nieinwazyjnych jest test podwójny. To oznaczenie z reguły rekomendowany jest pacjentkom w czasie pierwszego trymestru ciąży i określany jest z surowicy krwi. Badanie to złożone jest z takich kroków jak: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), przeprowadzenie dokładnej rozmowy z lekarzem, szczegółowa analiza przyjętych w wyniku testu rezultatów, a także przedstawienie wszelkich atrybutów badania podczas rozmowy badaną. Zachęcamy wszystkie ciężarne pacjentki do przeprowadzenia ww. testów.

Książeczka ciąży

Czy wykonany przez Ciebie test ciążowy dał wynik dodatni? Zapewne zaszłaś w ciążę. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Pomiary zrealizowane na krwi badanej dają pewny wynik badania już w 7 dni po zapłodnieniu. Ich cena oscyluje w granicach 20-30 zł, a rezultaty możesz dostać już po kilku godzinach od pobrania krwi. Właściwym momentem na przeprowadzenie badania lekarskiego to czas między 4, a 6 tygodniem ciąży. W tym czasie badanie ultrasonograficzne poświadczy istnienie ciąży, wcześniej może niestety nic nie wykazać. Wszelkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Bez wątpliwości najistotniejszym dokumentem przyszłej mamy jest książeczka ciążowa. Zakłada się ją od razu przy pierwszym badaniu u lekarza prowadzącego. W książeczce wpisuje informacje odnośnie wzrostu ciąży, ale także określany jest przewidywany termin porodu, dane ciężarnej, dane o wcześniejszych ciążach itd. A jak przebiega poród? Poród składa się z 4 etapów. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.W trakcie początkowego etapu będą doskwierać Ci boleściwe skurcze, przy użyciu których następuje rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha będzie podłączone KTG, za pomocą którego przedstawia się siłę skurczy oraz kontroluje się stan dziecka. Drugi okres rozpoczyna się w momencie, gdy nastąpiło kompletne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało wielkość 10 centymetrów. Niedługo po urodzeniu dziecka przytulisz go do siebie. Jest to najwspanialszy moment. Następnie będzie ono zabrane przez lekarza celem zbadania, wyznaczenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. W trzecim okresie porodu następuje urodzenie łożyska, a następnie zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji ewentualnych komplikacji. Ten etap zamyka poród.