SKYEYE

Przedsiębiorstwo Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są istotą do stworzenia podanych produktów uzyskiwane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako instrument do kontrolowania zmian w otoczeniu, są znakomitym instrumentem promocji.

Jednym z produktów oferowanych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca istotną przewagę nad mapami osiąganymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zbioru zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia używane do tworzenia fotomap wykonywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze zauważalne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek wykonania nalotu przy zastosowaniu drona nie jest duży, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym artykułem dostarczanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób wierny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są w szczególności przy tworzeniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu struktur hydrotechnicznych.

Jednostka oferuje również usługi kartograficzne, kreuje plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja zwłok to forma pogrzebu zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Współcześnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu umieszczana się w specjalnej urnie. Kremacja jest nadzwyczaj popularna w Japonii. W naszym kraju ten sposób pochówku stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że spopielanie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą ewentualność spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje przechowywania urny z prochami w miejscu odmiennym niż nekropolia, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego należy złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też tradycyjnym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu również na żądanie najbliższych zmarłej osoby planuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to również wsparcie przy organizowaniu tradycyjnej uroczystości żałobnej, transport dla uczestników pogrzebu i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach adekwatnie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednorazowym lub regularnym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.