Tanie testy na covid

Przyjeżdżając na teren Niemiec, należy przedstawić negatywny wynik wskazany przez testy na koronawirusa do wyjazdu do Niemiec. Nie muszą go mieć osoby zaszczepione, jeżeli upłynęło 14 dni od przyjęcia przez nie ostatniej dawki szczepionki. Jeszcze ozdrowieńcy w okresie pomiędzy 28 dniem zaś skończeniem 6 miesiąca po ustaniu choroby nie maja obowiązku przedstawiać ujemnego wyniku testu. Nie muszą takiego robić także dzieci do 12 roku życia. Ten obowiązek nie dotyczy także osób przekraczających granicę na krócej aniżeli 24 godziny w ramach małego ruchu przygranicznego, pracowników transgranicznych i osób profesjonalnie zajmujących się przewozem osób lub towarów.Test na koronawirusa wymagany do wjazdu do Niemiec może być wykonany najwcześniej 48 h przed przekroczeniem granicy i musi spełniać wymogi Światowej Organizacji Zdrowia. Powinien to być test antygenowy PCR, LAMP albo TMA. Jego wynik powinien być podany w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim albo francuskim. Wynik wydany w języku polskim należy przetłumaczyć na jeden spośród tych języków.

Dodaj komentarz