Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to istotny element prawa spadkowego. Wydanie przez sąd rejonowy rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku generuje arcyważne rezultaty prawne nie tylko dla powołanych do spadku, lecz także dla podmiotów nie będących uprawnionymi do spadku. Z wydaniem przez sąd rejonowy rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku związane jest arcyważne domniemanie prawne. Spadkobierca wskazany w postanowieniu sądu rejonowego jest postrzegana tak jak uprawniony zgodnie z prawem osoba dziedzicząca spadek gdyby ostatecznie uprawnionym do spadku okazała się całkowicie inna osoba. W związku z tym sensownym jest rozpoczęcie postępowania stwierdzenia nabycia spadku. W przypadku braku wiedzy dotyczącej rozpoczynania postępowania spadkowego można wykorzystać wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Aby celowym było deliberować o stwierdzeniu nabycia spadku niezbędne jest sformułowanie przez spadkodawcę testamentu albo wystąpienie dziedziczenia ustawowego. Zadaniem ogłoszenia przez sąd rejonowy rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest zadecydowanie, że wskazane podmioty są powołane do dziedziczenia ustawowego i dziedziczenia testamentowego. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku celowym jest wykonać w inny sposób w zależności od skutku dziedziczenia. Gdyby miało miejsce dziedziczenie testamentowe niezbędne jest powołanie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku sformułowania przez spadkodawcę testamentu. Przygotowanie testamentu może nastąpić w wielu formach dopuszczanych przez normy prawa spadkowego i postępowania spadkowego. Wszystkie sposoby sporządzenia testamentu akceptowane przez normy prawa spadkowego lub postępowania spadkowego mają taką samą moc prawną i w związku z tym zalecam powołanie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wszystkich testamentów.

Dodaj komentarz