Kowalczykconsulting – interim management,industrial management,zarządzanie operacyjne

Kowalczykconsulting – Oferuję usługi z obszaru industrial management, interim management , zarządzanie operacyjne. Nastawiony na wyniki i kompleksowy kierownik z ponad 25-letnim stażem w internacjonalnych spółkach. Przeróżne doświadczenie w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w specjalności opakowaniowej, papierniczej i motoryzacyjnej. Biegłość w kierowaniu zakładami wytwórczymi i dużymi grupami pracowników oraz zrzeszeniami biznesowymi. Kapitalne wyniki w rządzeniu przedsiębiorstwami po przechwyceniach a także w rozwoju przedsięwzięć typu greenfield. Koncentracja na efektach finansowych i dbałość o interesy udziałowców. Wysoki poziom odpowiedzialności za decyzje, działanie zgodne z określonymi kanonami i kulturą organizacyjną. Bogate doświadczenie podparte rzeczowymi efektami w restrukturyzacjach i relokacjach fabryk przemysłowych lub ich odizolowanych części. Wdrożenia platform jakościowych oraz optymalizujących. Zapraszamy na stronę www.kowalczykconsulting.pl

Czym jest zarządzanie?

Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Nauka ta edukuje managerów, którzy kierują przedsiębiorstwem. Ich intencją jest realizacja zamierzonych celów. Zarządzają oraz organizują oni pracę innych ludzi. Dzięki managerom, przedsiębiorstwa mogą wykonywać naznaczone zamiary. Praca polega na planowaniu, konstytuowaniu, motywowaniu i kontroli. Wpływem tych czynów są zasoby ludzkie, pieniężne i informacyjne. Bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze odpowiedniej osoby na stanowisko managera jest doświadczenie. Dzięki praktyce możemy odpowiednio pokierować ludźmi w celu zdobycia konkretnych celów. Bardzo ważne jest też edukacja. Powinno się inwestować w swoje wykształcenie. Dzięki dużemu wyborowi w przeróżnych kursach i szkoleniach jest to możliwe do osiągnięcia. Sprawdź naszą ofertę

Dodaj komentarz