Notariusz Katowice

W kancelariach notarialnych możliwe jest uzyskanie różnych poświadczeń, aktów oraz innych dokumentów, które wydawane są przez notariusza a które mają moc dokumenty urzędowego. Notariusz może wydawać takie dokumenty zarówno jako osoba zaufania publicznego a także posiadając odpowiednie uprawnienia do realizowania takich czynności w ramach obrotu gospodarczego. Jednocześnie notariusza jako osoby zaufania publicznego muszą realizować poszczególne czynności zarówno z zabezpieczeniem interesu prawnego osób uczestniczących w poszczególnych czynnościach a także przy zapewnieniu również ochrony prawnej osób, których czynność notarialna może dotyczyć. W kancelariach notarialnych są również realizowane różne czynności, co między innymi dotyczy sporządzania przez notariuszy aktów takich jak między innymi wykonanie aktów notarialnych czy aktów poświadczenia dziedziczenia. Jednocześnie w kancelariach notarialnych realizowane są również różnorodne poświadczenia. Kancelaria zapewniają wykonanie również wypisów, odpisów, wyciągów z różnego rodzaju dokumentów a także między innymi na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń czy też dokumentów. W kancelariach notarialnych można również liczyć na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych a także pieniędzy. Notariusze wykonując również na potrzeby spółek czy organizacji społecznych spisywanie protokołów z różnego typu zgromadzeń statutowych. Poszczególne czynności notarialne wiążą się również z odmiennymi opłatami co między innymi zależy od stopnia skomplikowania danej czynności.