Rzym w obecnych czasach

17Obecnie Rzym uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, które znajduje się na liście obowiązkowych miejsc do zwiedzenia. Jego poszczególne ulice to otwarta księga, która codziennie zapisuje swoje karty nową, piękną historią. Miejscami wręcz obowiązkowymi do zwiedzenia są bez wątpienia: Koloseum, który jest symbolem Rzymu. Kolejnym miejscem obowiązkowym do odhaczenia na mapie wycieczki po Rzymie jest Kapitol. Po drodze mijamy Piazza Campidoglio, a na tyłach znajduje się słynna rzeźba wilczycy. Oczywiście Wieczne Miasto (jak nazywany jest Rzym) kryje wiele cudownych, koniecznych do poznania miejsc!

Rzymska Armia

Armia Rzymska czyli siły zbrojne starożytnego Rzymu, dzięki którym Rzym mógł zdobyć a następnie utrzymać dominację w antycznym świecie przez ponad tysiąc lat. Taką rolę armia spełniała za czasów republiki jak i cesarstwa. Armia składała się z wojsk lądowych ( legiony) i floty ( chassis), ale nawet na morzu wojska lądowe stanowiły główną siłę wojsk. Podczas tak długiego panowania Rzymu armia ewoluowała i przechodziła wiele zmian. Rzymska obrona załamała się koło 406/ 407 roku n.e, kiedy to plemiona germańskie napierane przez Hunów ostatecznie przekroczyły Ren. Cesarstwo Rzymskie upadło w 476 roku.

Miasto na siedmiu wzgórzach czyli Rzym.

Blog jest poświęcony Rzymowi.  W południowo zachodniej części Europy leży Półwysep Apeniński, zwany też Italią. Większość jego obszaru porośnie tych lasami łańcuch Apeninów. W środkowej części tej górzystej krainy, nad rzeką Tyber, znajduje się Rzym. Dokładna data powstania miasta nie jest znana, według znanej nam legendy Rzym został założony w 753 roku p.n.e. Początkowo był niewielką osadą lecz czasem rozrósł sieci i objął swym obszarem siedem okolicznych wzgórz. W ciągu kilku stuleci mała miejscowość przekształciła się w wielkie miasto i stała się stolicą silnego państwa.

Zapraszam do dodawania wpisów i do komentowania na moim blogu.

Królestwo, republika, cesarstwo

Zgodnie z legendą Rzymem rządziło kolejno siedmiu królów.  Ostatni z nich był tak niesprawiedliwy i okrutny, że został wygnany  pod koniec VI wieku p.n.e. Rządy w stolicy przejęli jej mieszkańcy,

królestwo stało się republiką. O ważnych dla republiki sprawach decydowali wszyscy wolni Rzymianie. Zbierali się na zgromadzeniu ludowym. W trakcie obrad ustanawiali nowe prawa i wybierali urzędników. Zostawali nimi najczęściej ludzie posiadający duży majątek. Urzędnicy bowiem nie otrzymywali wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Swoją funkcję pełnili zazwyczaj przez rok. Najistotniejsze decyzje, dotyczące na przykład finansów państwa czy rozpoczęcia wojny, podejmował

senat. Zasiadający w nim senatorowie byli najzamożniejszymi i najbardziej doświadczonymi obywatelami Rzymu. W 1 wieku p.n.e. republiką rzymską wstrząsały wojny domowe, które osłabiły państwo. Jeden z rzymskich wodzów – Gajusz Juliusz Cezar, wykorzystał tę sytuację i dzięki poparciu armii zdobył prawie nieograniczoną władzę państwie. Po jego śmierci Rzymem rządzili kolejni władcy. Na cześć swego poprzednika przyjmowali tytuł cezara, czyli cesarza. Z czasem panujący podporządkowali sobie senat i armię. Osiągnęli silną pozycję w państwie i mogli samodzielnie rządzić.

Wielkie państwo wielu ludów

W III wieku p.n.e. Rzymianie podporządkowali sobie wszystkie ludy zamieszkujące Italię. Opanowali również kolonie greckie znajdujące się na Sycylii. Znaczna część tej wyspy należała wówczas do Kartaginy. Było to potężne miasto-państwo leżące w północnej Afryce. Działania Rzymu zagrażały jego bezpieczeństwu. Z tego  powodu doszło do trzech wojen między obydwiema stronami konfliktu. Spór zakończył się zwycięstwem Rzymian a Kartagina została zburzona. Na zajmowanych przez nią terenach powstała prowincja rzymska, którą nazwano Afryką. Po zwycięskich wojnach z Kartaginą Rzym stał się najpotężniejszym państwem w basenie Morza Śródziemnego. Do połowy l wieku n.e. armia rzymska podbiła całą południową i zachodnią Europę wraz z południową częścią Brytanii, czyli dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Opanowała także północne wybrzeże kontynentu afrykańskiego oraz Bliski Wschód. Ziemie te zostały włączone do państwa rzymskiego jako kolejne prowincje. W wyniku podbojów dokonywanych przez Rzymian powstało ogromne państwo nazywane imperium Rzymskim. Przetrwała ono do 476 roku, kiedy to Rzym zdobyli barbarzyńcy. Przed upadkiem uchowała się wschodnia część cesarstwa ze stolicą w Konstantynopolu, która istniała jeszcze przez 1000 lat.

Ślady Imperium Rzymskiego

Tereny należące niegdyś do cesarstwa rzymskiego są obecnie zajmowane przez różne państwa. W niektórych z nich wciąż można odnaleźć ślady dawnego imperium. Rzymianie założyli wiele istniejących współcześnie miast. Zalicza się do nich na przykład francuski Lyon oraz hiszpańska Walencję. Z języka łacińskiego używanego przez Rzymian wywodzą się takie języki europejskie, jak włoski, francuski czy hiszpański. Nazywane są one językami romańskimi od łacińskiego słowa „Roma” oznaczającego Rzym. Ze względu na wspólne pochodzenie wiele występujących w nich slow brzmi bardzo podobnie.

Rzymianie byli mistrzami

Rzymianie byli mistrzami w budowaniu dróg i mostów. Drogi ułatwiały wojskom przemieszczanie się między oddalonymi rejonami Imperium Rzymskiego. Służyły też kupcom, którzy podróżowali z towarami. Ułożone przez nich trakty wyróżniały się solidnym wykonaniem, dzięki czemu służyły przez setki lat, części kamiennych szlaków zachowała się do dziś.

Rzym w czasach świetności

W pierwszych wiekach naszej ery cesarstwo rzymskie przeżywało rozkwit. W stolicy państwa mieszkało wówczas około miliona osób. Dzięki temu Rzym był w tamtych czasach największym miastem na świecie. Powstawały w nim teatry, świątynie, bazyliki i inne reprezentacyjne budowle. Były wśród nich na przykład termy, czyli Publiczne łaźnie. Rzymianie brali w nich kąpiele lub uprawiali sport. Najważniejsze obiekty, w tym siedziba senatu, wznosiły się wokół Forum Romanum. Był to plac w centrum miasta, na którym ogłaszano zarządzenia władz. Mieszkańcy spotykali się tam, aby porozmawiać o polityce i gospodarce albo wymienić się najnowszymi wieściami. Na terenie całego Imperium Rzymskiego wznoszono też amfiteatry. Odbywały się w nich rozmaite widowiska, do najpopularniejszych należały walki gladiatorów, które były jedną z ulubionych rozrywek Rzymian. Budowę największego amfiteatru zakończono w 80 roku n.e. Obiekt otrzymał nazwę Koloseum od stojącego w pobliżu wielkiego posągu cesarza Nerona, określonego jako kolos Nerona.