Wielkie państwo wielu ludów

W III wieku p.n.e. Rzymianie podporządkowali sobie wszystkie ludy zamieszkujące Italię. Opanowali również kolonie greckie znajdujące się na Sycylii. Znaczna część tej wyspy należała wówczas do Kartaginy. Było to potężne miasto-państwo leżące w północnej Afryce. Działania Rzymu zagrażały jego bezpieczeństwu. Z tego  powodu doszło do trzech wojen między obydwiema stronami konfliktu. Spór zakończył się zwycięstwem Rzymian a Kartagina została zburzona. Na zajmowanych przez nią terenach powstała prowincja rzymska, którą nazwano Afryką. Po zwycięskich wojnach z Kartaginą Rzym stał się najpotężniejszym państwem w basenie Morza Śródziemnego. Do połowy l wieku n.e. armia rzymska podbiła całą południową i zachodnią Europę wraz z południową częścią Brytanii, czyli dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Opanowała także północne wybrzeże kontynentu afrykańskiego oraz Bliski Wschód. Ziemie te zostały włączone do państwa rzymskiego jako kolejne prowincje. W wyniku podbojów dokonywanych przez Rzymian powstało ogromne państwo nazywane imperium Rzymskim. Przetrwała ono do 476 roku, kiedy to Rzym zdobyli barbarzyńcy. Przed upadkiem uchowała się wschodnia część cesarstwa ze stolicą w Konstantynopolu, która istniała jeszcze przez 1000 lat.

Dodaj komentarz