Ślady Imperium Rzymskiego

Tereny należące niegdyś do cesarstwa rzymskiego są obecnie zajmowane przez różne państwa. W niektórych z nich wciąż można odnaleźć ślady dawnego imperium. Rzymianie założyli wiele istniejących współcześnie miast. Zalicza się do nich na przykład francuski Lyon oraz hiszpańska Walencję. Z języka łacińskiego używanego przez Rzymian wywodzą się takie języki europejskie, jak włoski, francuski czy hiszpański. Nazywane są one językami romańskimi od łacińskiego słowa „Roma” oznaczającego Rzym. Ze względu na wspólne pochodzenie wiele występujących w nich slow brzmi bardzo podobnie.

Dodaj komentarz